Deskundigheid

van Advocatenkantoor Schils

Enkele voorbeelden van optredens van mij in de media:

Hier ben ik in gespecialiseerd

Waarom cliënten mij kiezen?

Ik voer sinds vele jaren een algemene (civiel- en strafrechtelijke) rechtspraktijk. Zowel het voeren van gerechtelijke procedures bij Rechtbanken en Gerechtshoven alsmede het adviseren van (inspirerende) ondernemers en particulieren is dagelijkse kost. Zo treed ik veelvuldig op als advocaat voor ondernemingen in (onder andere) de automotive-, hotel-, en recreatiebranche.

Verder ben ik gespecialiseerd alsmede ruim ervaren in het adviseren en het procederen in het bestuurs- en omgevingsrecht (bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, planschade en handhavend optreden). Ook het sociaal zekerheidsrecht (bijstand, WW, WIA, WAO, WAJONG) heeft mijn bijzondere aandacht.

Ik voer sinds vele jaren een algemene (civiel- en strafrechtelijke) rechtspraktijk. Zowel het voeren van gerechtelijke procedures bij Rechtbanken en Gerechtshoven alsmede het adviseren van (inspirerende) ondernemers en particulieren is dagelijkse kost. Zo treed ik veelvuldig op als advocaat voor ondernemingen in (onder andere) de automotive-, hotel-, en recreatiebranche.

Verder ben ik gespecialiseerd alsmede ruim ervaren in het adviseren en het procederen in het bestuurs- en omgevingsrecht (bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, planschade en handhavend optreden). Ook het sociaal zekerheidsrecht (bijstand, WW, WIA, WAO, WAJONG) heeft mijn bijzondere aandacht.

Hier ben ik in gespecialiseerd

Waarom cliënten mij kiezen?

Ik voer sinds vele jaren een algemene (civiel- en strafrechtelijke) rechtspraktijk. Zowel het voeren van gerechtelijke procedures bij Rechtbanken en Gerechtshoven alsmede het adviseren van (inspirerende) ondernemers en particulieren is dagelijkse kost. Zo treed ik veelvuldig op als advocaat voor ondernemingen in (onder andere) de automotive-, hotel-, en recreatiebranche.

Verder ben ik gespecialiseerd alsmede ruim ervaren in het adviseren en het procederen in het bestuurs- en omgevingsrecht (bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, planschade en handhavend optreden). Ook het sociaal zekerheidsrecht (bijstand, WW, WIA, WAO, WAJONG) heeft mijn bijzondere aandacht.

De combinatie van kennis en ervaring in enerzijds bestuursrechtelijke geschillen alsmede anderzijds in civielrechtelijke aangelegenheden, maakt dat ik met rechtsgebied overschrijdend inzicht te werk ga, hetgeen de uitkomst van menige zaak ten goede is gekomen.

Naast mijn werkzaamheden bij kantoor ben ik voorzitter van een voetbal georiënteerde stichting in Sittard-Geleen alsmede al vele jaren lid van de adviescommissie bezwaarschriften van de gemeente Heumen. 

WhatsApp chat