Over mij

Verhaal over ons bedrijf
Het verhaal van

Advocatenkantoor Schils

Ik ben geboren en getogen in Munstergeleen, gemeente Sittard-Geleen. Na het gymnasium in Sittard voltooid te hebben, heb ik de studie Nederlands recht afgerond aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Sinds oktober 2009 ben ik werkzaam in de advocatuur. De fijne kneepjes van het advocatenvak heb ik geleerd bij een middelgroot advocatenkantoor in Rosmalen alsmede een groot advocatenkantoor in ’s-Hertogenbosch.

Vanaf 2013 tot en met mei 2019 heb ik gewerkt bij Themis advocaten in Maastricht. In juni 2019 heb ik Advocatenkantoor Schils opgericht.

Hier ben ik in gespecialiseerd

Waarom cliënten mij kiezen

Ik voer sinds vele jaren een algemene (civiel- en strafrechtelijke) rechtspraktijk. Zowel het voeren van gerechtelijke procedures bij Rechtbanken en Gerechtshoven alsmede het adviseren van (inspirerende) ondernemers en particulieren is dagelijkse kost. Zo treed ik veelvuldig op als advocaat voor ondernemingen in (onder andere) de automotive-, hotel-, en recreatiebranche.

Verder ben ik gespecialiseerd alsmede ruim ervaren in het adviseren en het procederen in het bestuurs- en omgevingsrecht (bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, planschade en handhavend optreden). Ook het sociaal zekerheidsrecht (bijstand, WW, WIA, WAO, WAJONG) heeft mijn bijzondere aandacht.

De combinatie van kennis en ervaring in enerzijds bestuursrechtelijke geschillen alsmede anderzijds in civielrechtelijke aangelegenheden, maakt dat ik met rechtsgebied overschrijdend inzicht te werk ga, hetgeen de uitkomst van menige zaak ten goede is gekomen.

Naast mijn werkzaamheden bij kantoor ben ik voorzitter van een voetbal georiënteerde stichting in Sittard-Geleen alsmede al vele jaren lid van de adviescommissie bezwaarschriften van de gemeente Heumen.

Ik voer sinds vele jaren een algemene (civiel- en strafrechtelijke) rechtspraktijk. Zowel het voeren van gerechtelijke procedures bij Rechtbanken en Gerechtshoven alsmede het adviseren van (inspirerende) ondernemers en particulieren is dagelijkse kost. Zo treed ik veelvuldig op als advocaat voor ondernemingen in (onder andere) de automotive-, hotel-, en recreatiebranche.

Verder ben ik gespecialiseerd alsmede ruim ervaren in het adviseren en het procederen in het bestuurs- en omgevingsrecht (bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, planschade en handhavend optreden). Ook het sociaal zekerheidsrecht (bijstand, WW, WIA, WAO, WAJONG) heeft mijn bijzondere aandacht.

De combinatie van kennis en ervaring in enerzijds bestuursrechtelijke geschillen alsmede anderzijds in civielrechtelijke aangelegenheden, maakt dat ik met rechtsgebied overschrijdend inzicht te werk ga, hetgeen de uitkomst van menige zaak ten goede is gekomen.

Naast mijn werkzaamheden bij kantoor ben ik voorzitter van een voetbal georiënteerde stichting in Sittard-Geleen alsmede al vele jaren lid van de adviescommissie bezwaarschriften van de gemeente Heumen.

WhatsApp chat