Burenrecht

Burenrecht

“Een goede buur is beter dan een verre vriend”; dat is een bekend gezegde.

Evenwel blijkt uit de praktijk dat burenrelaties (helaas) niet altijd in goede harmonie verlopen en dikwijls uitmonden in burenproblemen dan wel burenruzies.

Op het moment dat onderling over burenrechtelijke aangelegenheden discussies plaatsvinden, is het goed om te weten wat precies de rechten en plichten over en weer zijn. Door kwalitatief goede juridische bijstand in te winnen, kan een burengeschil ten goede gekeerd worden.

Het (civielrechtelijke) burenrecht wordt geregeld in boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en betreft een nadere uitwerking van het (zeer sterke) eigendomsrecht. Het burenrecht werkt logischerwijze tussen buren in hun hoedanigheid van eigenaars, maar ook tussen huurders en (erf)pachters. Er is zeer veel rechtspraak over het burenrecht en deze rechtspraak is voortdurend in beweging.

Het gaat vaak over beplantingen (bomen en struiken) bij de erfgrens en/of erfafscheiding, over het gebruik en/of de uitleg van erfdienstbaarheden, over door verjaring in eigendom verkregen gronden, over het verloop van de erfgrens, overbouw, afwateren op andermans perceel, veroorzaken van hinder zoals stook-, geluid-, geuroverlast, over dakterrassen en balkons, over (mandelige) schuttingen en het gebruik van camera’s.

Advocatenkantoor Schils is specialist in het burenrecht. Advocatenkantoor Schils heeft zeer veel ervaring met burenrechtelijke procedures (in kort geding en bodemprocedures) bij diverse Rechtbanken en Gerechtshoven en uitgebreide actuele kennis over het burenrecht.

Doordat Advocatenkantoor Schils ook specialist is in het omgevingsrecht / bestuursrecht en burengeschillen zich vaak niet beperken tot louter het civiel- of het bestuursrecht, bent u bij Advocatenkantoor Schils aan het juiste adres voor een integrale juridische aanpak bij burenproblemen.

Voor enkele voorbeelden van door Advocatenkantoor Schils met succes gevoerde gerechtelijke procedures: “Deskundigheid & Media”.

Meer informatie of een afspraak maken?

WhatsApp chat