Specialisaties

Specialisaties

Advocatenkantoor Schils is gespecialiseerd alsmede ruim ervaren in het adviseren en het procederen in het burenrecht, omgevingsrecht / bestuursrecht en het ondernemingsrecht. De combinatie van (actuele) kennis in en ruime ervaring met enerzijds bestuursrechtelijke geschillen alsmede anderzijds in civielrechtelijke aangelegenheden, maakt dat met rechtsgebied overschrijdend inzicht te werk wordt gegaan, hetgeen de uitkomst van menige zaak ten goede is gekomen. Ook treedt Advocatenkantoor Schils met enige regelmaat en succes ook op in andere rechtsgebieden, zoals in ieder geval in aansprakelijkheids-, arbeids-, contracten-, huur- en (verkeers)straf- en verbintenissenrecht gerelateerde zaken.

BURENRECHT

Burenrecht zoals overhangende beplanting, erfgrens discussies, erfdienstbaarheid, hinder, overbouw.

OMGEVINGSRECHT / BESTUURSRECHT

Omgevingsrecht zoals bestemmingsplan, omgevingsvergunning, handhavend optreden, planschade.

ONDERNEMINGSRECHT

Ondernemingsrecht zoals incasso, algemene voorwaarden, beslag en executie.

OVERIGE RECHTSGEBIEDEN

Aansprakelijkheids-, arbeids-, contracten-, huur- en (verkeers)straf- en verbintenissenrecht gerelateerde zaken.
WhatsApp chat