Specialisaties

van Advocatenkantoor Schils
Dit zijn mijn

Specialisaties

Ik voer een algemene advocatenpraktijk met de focus op onderstaande specialisaties voor zowel zakelijke cliënten als particulieren. Omdat ik al vele jaren dagelijks werkzaam ben op meerdere rechtsgebieden (civiel-, bestuurs- en strafrecht) ga ik met rechtsgebied overschrijdend inzicht te werk, hetgeen de uitkomst in menige zaak ten goede gekomen is.  U wordt alleen bijgestaan in zaken waar ik goed in ben. Anders verwijs ik u door naar een ander geschikt kantoor.

ONDERNEMING

Ondernemingsrecht zoals incasso, algemene voorwaarden, beslag en executie.

OMGEVING

Omgevingsrecht zoals bestemmingsplan, omgevingsvergunning, handhavend optreden, planschade, last onder dwangsom.

OVERHEID

Bestuursrecht zoals CBR, DUO, SVB.

UITKERING

Sociaal zekerheidsrecht zoals bijstand, AOW, WW, WIA.

AANSPRAKELIJKHEID

Aansprakelijkheidsrecht zoals schadevergoeding.

BURENRUZIE

Burenrecht zoals overhangende beplanting, erfgrens discussies, erfdienstbaarheid, hinder, overbouw.

HUUR

Huurrecht zoals opzeggen huurovereenkomst, verweer tegen opzegging.

WERK

Arbeidsrecht zoals loonvordering, check vaststellingsovereenkomst wederzijds goedvinden, check relatie- en concurrentiebeding.

JUSTITIE

Strafrecht zoals bijstand bij verhoor politie, politierechter, kantonrechter, rechtbank, rijbewijs, verkeersstrafrecht.

CONTRACT

Verbintenissenrecht zoals (koop)overeenkomst op stellen of ontbinden, algemene voorwaarden, gebreken woning, auto, andere voertuigen.

FAILLISSEMENT

Insolventierecht zoals faillissementsverzoek op stellen, verweer voeren tegen faillissementsverzoek.

OVERIGE SITUATIES

Mocht uw situatie er niet bij staan, neem dan contact met mij op.
Hier ben ik in gespecialiseerd

Waarom cliënten mij kiezen

Ik voer sinds vele jaren een algemene (civiel- en strafrechtelijke) rechtspraktijk. Zowel het voeren van gerechtelijke procedures bij Rechtbanken en Gerechtshoven alsmede het adviseren van (inspirerende) ondernemers en particulieren is dagelijkse kost. Zo treed ik veelvuldig op als advocaat voor ondernemingen in (onder andere) de automotive-, hotel-, en recreatiebranche.

Verder ben ik gespecialiseerd alsmede ruim ervaren in het adviseren en het procederen in het bestuurs- en omgevingsrecht (bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, planschade en handhavend optreden). Ook het sociaal zekerheidsrecht (bijstand, WW, WIA, WAO, WAJONG) heeft mijn bijzondere aandacht.

De combinatie van kennis en ervaring in enerzijds bestuursrechtelijke geschillen alsmede anderzijds in civielrechtelijke aangelegenheden, maakt dat ik met rechtsgebied overschrijdend inzicht te werk ga, hetgeen de uitkomst van menige zaak ten goede is gekomen.

Naast mijn werkzaamheden bij kantoor ben ik voorzitter van een voetbal georiënteerde stichting in Sittard-Geleen alsmede al vele jaren lid van de adviescommissie bezwaarschriften van de gemeente Heumen.

WhatsApp chat