Overige rechtsgebieden

Overige rechtsgebieden

OVERHEID

Bestuursrecht zoals CBR, DUO, SVB.

UITKERING

Sociaal zekerheidsrecht zoals bijstand, AOW, WW, WIA.

AANSPRAKELIJKHEID

Aansprakelijkheidsrecht zoals schadevergoeding.

HUUR

Huurrecht zoals opzeggen huurovereenkomst, verweer tegen opzegging.

WERK

Arbeidsrecht zoals loonvordering, check vaststellingsovereenkomst wederzijds goedvinden, check relatie- en concurrentiebeding.

JUSTITIE

Strafrecht zoals bijstand bij verhoor politie, politierechter, kantonrechter, rechtbank, rijbewijs, verkeersstrafrecht.

CONTRACT

Verbintenissenrecht zoals (koop)overeenkomst op stellen of ontbinden, algemene voorwaarden, gebreken woning, auto, andere voertuigen.

FAILLISSEMENT

Insolventierecht zoals faillissementsverzoek op stellen, verweer voeren tegen faillissementsverzoek.
WhatsApp chat