Over Advocatenkantoor Schils

Verhaal over ons bedrijf
Het verhaal van

Advocatenkantoor Schils

Advocatenkantoor Schils in Urmond is opgericht door mr. Stan Schils (1978).

Stan is geboren en getogen in Munstergeleen. Na het gymnasium in Sittard voltooid te hebben, heeft hij de studie Nederlands recht afgerond aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Sinds 2009 is Stan werkzaam in de advocatuur. De fijne kneepjes van het advocatenvak heeft hij geleerd bij een middelgroot advocatenkantoor in Rosmalen, een groot advocatenkantoor in ’s-Hertogenbosch alsmede een middelgroot advocatenkantoor in Maastricht.

De focus van Stan ligt sinds jaar en dag op het burenrecht, omgevingsrecht / bestuursrecht en het ondernemingsrecht. Evenwel heeft Stan ook op andere rechtsgebieden tot aan de Hoge Raad aan toe mooie successen voor cliënten geboekt.

Stan spreekt de taal van een ondernemer en is daarnaast ook de Duitse en Engelse taal in woord alsmede geschrift machtig. Ook spreekt hij Limburgs dialect.

Naast de werkzaamheden bij kantoor is Stan voorzitter van een voetbal georiënteerde stichting in Sittard-Geleen alsmede is hij al vele jaren lid van de adviescommissie bezwaarschriften van de gemeente Heumen.

Hier is Advocatenkantoor Schils in gespecialiseerd

Waarom cliënten Advocatenkantoor Schils kiezen

Advocatenkantoor Schils voert sinds vele jaren een bestuursrechtelijke (omgevingsrecht) en civielrechtelijke (burenrecht en ondernemingsrecht) rechtspraktijk. Zowel het voeren van (gerechtelijke) procedures bij bezwarencommissies, Rechtbanken, Gerechtshoven en de Raad van State alsmede het adviseren van (inspirerende) ondernemers en particulieren is dagelijkse kost. Zo treedt Advocatenkantoor Schils veelvuldig op als advocaat voor ondernemingen in (onder andere) de automotive-, hotel-, en recreatiebranche en heeft een vaste trouwe clientèle.

Advocatenkantoor Schils is gespecialiseerd alsmede ruim ervaren in het adviseren en het procederen in het bestuurs- en omgevingsrecht (bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, planschade en handhavend optreden), het burenrecht en het ondernemingsrecht. 

Advocatenkantoor Schils is lid van de Vereniging voor Milieurecht. De combinatie van (actuele) kennis in en ruime ervaring met enerzijds bestuursrechtelijke geschillen alsmede anderzijds in civielrechtelijke aangelegenheden, maakt dat met rechtsgebied overschrijdend inzicht te werk wordt gegaan, hetgeen de uitkomst van menige zaak ten goede is gekomen.

Om de geest scherp te houden alsmede met veel joie de vivre treedt Advocatenkantoor Schils met enige regelmaat en niet zonder succes ook op in aansprakelijkheids-, arbeids-, contracten-, huur-, (verkeers)straf- en verbintenissenrecht gerelateerde zaken.

Advocatenkantoor Schils voert sinds vele jaren een bestuursrechtelijke (omgevingsrecht) en civielrechtelijke (burenrecht en ondernemingsrecht) rechtspraktijk. Zowel het voeren van (gerechtelijke) procedures bij bezwarencommissies, Rechtbanken, Gerechtshoven en de Raad van State alsmede het adviseren van (inspirerende) ondernemers en particulieren is dagelijkse kost. Zo treedt Advocatenkantoor Schils veelvuldig op als advocaat voor ondernemingen in (onder andere) de automotive-, hotel-, en recreatiebranche en heeft een vaste trouwe clientèle.

Advocatenkantoor Schils is gespecialiseerd alsmede ruim ervaren in het adviseren en het procederen in het bestuurs- en omgevingsrecht (bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, planschade en handhavend optreden), het burenrecht en het ondernemingsrecht. Advocatenkantoor Schils is lid van de Vereniging voor Milieurecht.

De combinatie van (actuele) kennis in en ruime ervaring met enerzijds bestuursrechtelijke geschillen alsmede anderzijds in civielrechtelijke aangelegenheden, maakt dat met rechtsgebied overschrijdend inzicht te werk wordt gegaan, hetgeen de uitkomst van menige zaak ten goede is gekomen.

Om de geest scherp te houden alsmede met veel joie de vivre treedt Advocatenkantoor Schils met enige regelmaat en niet zonder succes ook op in aansprakelijkheids-, arbeids-, contracten-, huur- en (verkeers)straf- en verbintenissenrecht gerelateerde zaken.  

WhatsApp chat