Omgevingsrecht / Bestuursrecht

Omgevingsrecht / Bestuursrecht

Het omgevingsrecht regelt de fysieke ruimte om ons heen. Het milieurecht en het ruimtelijke ordeningsrecht zijn belangrijke onderdelen van het omgevingsrecht. Het omgevingsrecht is volop in beweging en is dikwijls een complexe materie.

In de praktijk vertaalt het zich in geschillen over omgevingsvergunningen, vergunningvrij bouwen, bestemmingsplannen, handhavend optreden, planschade, sluiten van panden (drugs).

Tegen omgevingsrechtelijke besluiten van de overheid staan binnen korte termijnen inspraak- en rechtsmiddelen (zienswijzen, bezwaar, beroep, hoger beroep en een verzoek om voorlopige voorziening) open bij de overheid, Rechtbanken en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Advocatenkantoor Schils is sinds 2007 (vrijwel) dagdagelijks werkzaam in het omgevingsrecht en beschikt over uitgebreide actuele kennis ten aanzien van het omgevingsrecht en is dus met recht specialist in het omgevingsrecht te noemen. De politiek-bestuurlijke omgeving is bekend terrein alsmede worden particulieren, bedrijven en instellingen tot de vaste clientèle gerekend.

Doordat Advocatenkantoor Schils ook specialist is op het gebied van het civielrechtelijke burenrecht, bent u bij Advocatenkantoor Schils tevens aan het juiste adres indien uw omgevingsrechtelijke probleem ook civielrechtelijke aspecten bevat.

Voor enkele voorbeelden van door Advocatenkantoor Schils met succes gevoerde gerechtelijke procedures: “Deskundigheid & Media”.

Meer informatie of een afspraak maken?

WhatsApp chat