Tarieven

Tarieven

Een eerste kennismakingsgesprek is altijd gratis. In dit kennismakingsgesprek zullen de kosten van de juridische bijstand besproken worden. Op die manier weet u vooraf waar u aan toe bent en zijn er geen verrassingen achteraf. Dat is wel zo prettig.

Uurtarief

Het gehanteerde uurtarief is een scherp en concurrerend uurtarief. Kantoorkosten worden bijvoorbeeld niet in rekening gebracht.

Rechtsbijstandsverzekering

Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft en een procedure aan de orde is, kunt u een beroep doen op het recht van vrije advocaatkeuze. Met het beroep op het recht van vrije advocaatkeuze kunt u Advocatenkantoor Schils inschakelen. Uw rechtsbijstandsverzekeraar moet dan uw kosten vergoeden. Advocatenkantoor Schils treedt op voor verzekerden bij zowel alle Nederlandse als ook buitenlandse Europese rechtsbijstandsverzekeraars.

Daarnaast kunt u ook bij Advocatenkantoor Schils terecht voor een second opinion in het kader van uw polisvoorwaarden, indien u en uw rechtsbijstandsverzekeraar het oneens zijn over een juridisch probleem en de juridische bijstand daarbij.

Toevoeging / pro deo advocaat

Uit principiële overwegingen staat Advocatenkantoor Schils ook rechtzoekenden met een kleiner budget bij. Indien u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (een pro deo advocaat of een toegevoegde advocaat), worden de kosten van rechtsbijstand deels voor u vergoed door de overheid. U hoeft in dat geval alleen een eigen bijdrage te betalen. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en wordt vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand. U krijgt daarnaast korting op mogelijke andere kosten, zoals griffierechten en deurwaarderskosten.

Vaste prijsafspraken

In bepaalde gevallen is het mogelijk om een vaste prijs (inclusief btw) af te spreken voor een bepaalde juridische dienst.

Deskundigheid & Media

Bereikbaarheid

WhatsApp chat